Aarhus Universitets segl

Uvished i praksis: At følge tegn på lungekræft

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Introduktion
Hvordan opleves og håndteres uvished blandt patienter og sundhedsprofessionelle i udredningen af lungekræft? Dette er det centrale spørgsmål for mit specialeprojekt som forskningsårs-studerende.
Som følge af prioriteringen af at opdage kræft tidligt bliver flere og flere tilbudt CT-skanning ved mistanke om lungekræft. Sammenholdt med udviklingen af bedre og bedre skannings-billeder opstår nye former for potentiel sygdom. Dette komplicerer udredningen og sorteringen af syge patienter fra potentielt syge og ikke-syge. Ved mistænkelige fund såsom små pletter på lungen også kaldet lungenoduli bliver de potentielt syge patienter tilbudt opfølgende skanninger for at holde øje med om noget udvikler sig eller eventuelt går i sigselv. Det er uvished i forbindelse med opfølgning, som jeg vil fokusere på. Både blandt læger, sygeplejersker, og ikke mindst patienter.
Metode
I perioden august-december 2015 har jeg indsamlet etnografisk data på
et lungekræft ambulatorium i Danmark, herunder kvalitative interviews med
patienter og sundhedsprofessionelle.
I analysen af mine data vil jeg især relatere til antropologisk teori om forskellige former for biomedicinsk uvished og risiko. Jeg vil ydermere inddrage en pragmatisk forståelse af uvished, som fremhæver uvished som et praktisk frem for et intellektuelt dilemma. Det centrale er her forståelsen af uvished som forbundet til måden uvished håndteres og mulige svar afprøves.
Perspektiver
Projektet har til formål at nuancere antropologisk teori om biomedicinsk uvished og risiko, bidrage til indsigt i hvordan disse uvisheder påvirker patienterne samt beskrive forslag til på hvilke niveauer, man med fordel kan implementere forandringer i den kliniske håndtering af uvished. Resultaterne vil blive beskrevet i mit speciale og en peer-reviewed artikel.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato24/08/201501/01/2017

ID: 129045484