Urban Diaspora

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Målet med dette projekt er at kaste lys over, hvordan medlemmer af indvandrersamfund forholdt sig til hinanden, til lokalsamfundet og til de områder de kom fra, og over hvordan dette reflekteres gennem deres materielle kultur. Projektet tager udgangspunkt i indvandrersamfund i Helsingør, Aalborg og det tidlige Göteborg. I projektet indgår studier af immigranternes brug af materiel kultur, af deres konflikter med lokale beboere, af deres netværk lokalt og internationalt og af deres forbindelser med de områder, de kom fra. Tilstedeværelsen af stadigt voksende og indflydelsesrige indvandrersamfund af først og fremmest tyskere og hollændere i de tidligmoderne bysamfund mellem c. 1450 og 1650 er veldokumenteret i historiske kilder. Men disse samfund har endnu ikke været genstand for systematisk arkæologisk forskning. Projektet er dermed grundforskning, der vil give ny viden om indvandrersamfund og deres rolle i dannelsen af det tidligmoderne Danmark i perioden før nationalstaternes opkomst. I projektet deltager en række forskere fra Moesgård Museum, Gilleleje Museum, Nationalmuseet, Nordjyllands Historiske Museum, Riksantikvarämbetet, Aarhus Universitet, Göteborgs Universitet, Københavns Universitet og Universitetet i Amsterdam.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201401/10/2018

    Forskningsområder

  • migration, materiel kultur, 1500-tallet, byhistorie

Projekter

Aktiviteter

Publikationer

ID: 129007964