Center for Rusmiddelforskning

Unge med etnisk minoritetsbaggrund, rusmidler og politiet

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Baggrund
Gennem de seneste år har der fra både medierne og lovgivernes side været et øget fokus på unge med etnisk minoritetsbaggrund og deres involvering i kriminalitet, bander, stofbrug og stofsalg. Samtidig har forskere dog advaret om, at politiets fokus på bestemte etniske profiler kan have negative konsekvenser for de unges opfattelse af politiets legitimitet samt forstærke de unges modstand mod politiet og andre samfundsinstitutioner. Til trods for dette øgede fokus og bekymringen omkring effekten af politiets særlige indsatser i områder med en stor andel af unge med etnisk minoritetsbaggrund findes der kun meget begrænset forskning i Danmark, – og der findes ingen forskning, der ser på de unges egne erfaringer med politiets indsatser.
Mål
I dette 36 måneders kvalitative projekt ønsker vi derfor at undersøge de erfaringer, unge med etnisk minoritetsbaggrund gør sig i mødet med politiet. Projektet vil bestå af en hoveddel og to underprojekter. I hovedprojektet vil vi foretage 100 interviews med unge med etnisk minoritetsbaggrund (16-24 år) for at høre om deres oplevelser og erfaringer med politiet, og om i hvilke situationer de har været involveret med politiet. Disse interviews vil også fokusere på de unge mænds eventuelle rusmiddelerfaringer, herunder rusmiddelsalg. I det første af de to underprojekter vil vi udføre et feltstudie i et boligområde med en høj koncentration af familier med etnisk minoritetsbaggrund, og vi vil observere møder mellem unge med etnisk minoritetsbaggrund og hhv. lokalpoliti og ordinært politi. Vi vil også foretage interviews med 25 politibetjente for at undersøge deres opfattelser af deres interaktion med unge med etnisk minoritetsbaggrund. I den andet projekt (ph.d.) vil vi etablere kontakt til 15 familier, hvis sønner har været arresteret eller anklaget, for at undersøge familiemedlemmernes opfattelser af politiet, og for at undersøge i hvilken grad disse opfattelser spiller ind på den måde, familierne samarbejder eller ikke samarbejder med politiet og andre retslige myndigheder. Endelig vil vi foretage 25 interviews med interessenter på området.
Resultater
Vi ønsker, at resultaterne fra projektet skal bidrage til både den akademiske og den politiske debat om, hvordan politiet bedst kan interagere med unge mennesker i områder med en høj koncentration af unge med etnisk minoritetsbaggrund. Endvidere vil projektet generere viden omkring unge med etnisk minoritetsbaggrund og deres eventuelle rusmiddelerfaringer (brug og salg).
Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201731/01/2022

Aktiviteter

Publikationer

ID: 129065468