Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Fremtidens Dagtilbud er et udviklingsprogram, som udvikles og afprøves i dagtilbud for 0-6-årige børn i perioden 2014-2016. I alt 14 kommuner deltager i programmet med tilsammen ca. 13.000 børn fordelt på 400 dagplejere i 65 legestuegrupper samt 140 institutioner, herunder vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.
Udviklingsprogrammet er igangsat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) med det formål at udvikle og afprøve indsatser og redskaber i den pædagogiske praksis, der kan bidrage til at styrke børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddene. Programmet skal understøtte, at børnene møder passende udfordringer i inkluderende fællesskaber, og derigennem bi-drage til at mindske betydningen af den negative sociale arv, så alle børn får de bedste mulighe-der for at klare sig i skolen, uddannelse og senere i livet.
Programmet tester forskellige interventioner i praksis. Denne rapport vedrører de første erfarin-ger med programmets BASIS-model. Her ud over findes en BASIS-it-indsats og en BASIS-forældredel. Sideløbende med, at programmet afprøves i dagtilbuddene, er der igangsat følge-forskning, som skal tilvejebringe viden om programmets effekter målt på børns udbytte samt om dets implementering og modtagelse blandt dagtilbud. Denne viden skal medvirke til at pege på tiltag, der kan kvalificere videreudviklingen af dagtilbudsområdet i Danmark.
Det er et konsortium bestående af Rambøll Management Consulting (Rambøll) og Aarhus Univer-sitet, som har udviklet og aktuelt afprøver programmet i et tæt arbejde med de 14 deltagende kommuner. Derudover indgår UC Nordjylland og Danmarks Evalueringsinstitut også i samarbej-det.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato25/10/201325/04/2017

    Forskningsområder

  • Dagtilbud, Intervention, Mixed method design, Kompetence udvikling , 0-6 årige børn, Pædagogisk læringsmiljø, Professionelles kvalificering

Publikationer

ID: 128993036