Aarhus Universitets segl

Udvikling af sammensat aktivitetsmåling og identifikation hos kvæg

Projekter: ProjektForskning

  • Jensen, Merete (Projektleder)
  • Munksgaard, Lene (Deltager)
  • Nielsen, Vibeke Fladkær (Deltager)
  • SEGES Innovation P/S
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

I Danmark gennemføres der løbende forsøg, hvor der er behov for aktivitetsmåling på køer, og hvor anden registrering i løsdriftssystemer er afhængig af sikker identifikation af den enkelte ko.
Ofte er der behov for at kunne supplere de almindelige basisregistreringer med koblede aktivitetsmålinger for at kortlægge de gennemførte forsøgs betydning for koens adfærd med hensyn til hvile, æde, malkning og placering i øvrigt.
Det enkelte forsøg anvender ofte kun en eller to typer af aktivitetsmåling, hvor fokus er på et enkelt respons, da det ofte er for omfangsrigt at udnytte de meget interessante informationer, der vil være, når registreringer fra de forskellige typer måling sammenstilles. Kun ved at sammensætte de forskellige metoder/teknologier vil man kunne tegne et mere nuanceret billede af koens bevæge- og adfærdsmønster, som vil kunne supplere flere produktions- og fordringsforsøg med nye dimensioner.
Ved at koble de mest lovende teknologier med data fra forsøg skal det undersøges, om der kan findes modeller, som kan håndtere den store biologiske variation i køernes respons på forskellige behandlinger. Anvendelse af et system med kontinuerlig opsamling af data betyder, at både historiske data og data fra hele gruppen af køer vil kunne indgå i vurderingen af det enkelte dyrs tilstand.
Projektet er finansieret af SEGES Kvæg
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201531/12/2016

ID: 129059104