Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udvikling af en pålidelig genetisk test for kalvedødelighed

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Dødfødsler i den danske kvægproduktion er stadig et stort problem, set fra såvel et økonomisk som et etisk synspunkt. I Danmark dør mere end 5%, eller mere end 30.000 kalve, årligt inden for et døgn efter fødslen. (Årsstatistik Avl 2014/2015). Ud over dødfødsler dør ca. 40.000 unge kalve årligt i Danmark inden for de første 6 levemåneder (Jørn Pedersen, SEGES, pers. komm.). Desuden varierer dødelighedsraten for kalve mellem 2008 og 2012 fra 7,5% for Holstein kviekalve til 21,3% for Jersey tyrekalve. (Årsstatistik Avl 2014/2015). Tab af kalve i opdrætningsperioden fører til indtægtstab for landsmændene på grund af eksempelvis færre muligheder for erstatningskviekalve i produktionsbesætningen, færre tyrekalve til slagtning, højere dyrlægeomkostninger og omkostninger i forbindelse med bortskaffelse af døde kalve. Desuden kan offentlighedens bekymringer om moderne dyreproduktion, især om høj dødelighed og forekomster af genetiske defekter, kan udgøre en risiko for kvægproduktionens fremtid.

Der er både arvelige og miljømæssige årsager til kalvedødelighed. På trods af flere års indsats på manage-mentområdet er dødeligheden fortsat høj. At arvelige, genetiske defekter spiller en afgørende og negativ rolle bevises af, at vi og andre har påvist, at en stor andel af kalvene dør på grund af recessive, dødelige mutationer (VanRaden et al., 2011, Fritz et al., 2013, Sahana et al., 2013, Kadri et al., 2014, Wu et al., 2017). Projektets overordnede mål er at reducere dødfødsler af kalve og dødsfald i opdrætningsperioden ved at reducere forekomsten af recessive, dødelige mutationer i populationen. Dette skal ske ved hjælp af forbedret selektion i avlsbesætninger. Vi har i de senere år identificeret flere genomiske områder i kvægets DNA, der indeholder defekte gener, men desværre er de kausale mutationer i generne stadig ukendte. Dette reducerer vores evne til helt at kunne reducere forekomsten af disse recessive, dødelige mutationer fra avlspopulationerne.

Projektet vil i betydelig grad mindske kalvedødeligheden ved fødsel og i den tidlige vækstperiode. Dette vil direkte forøge dyrevelfærden. Hertil kommer, at der bruges mange ressourcer til produktion og opdræt af en sund kalv, inklusive foder, dyrlægeydelser og drift. De samlede ressourcer pr levendeproduceret ko eller tyrekalv vil blive reduceret, hvis kalvedødeligheden reduceres.

Formål

1. At identificere underliggende, kausale mutationer i gener, der forårsager dødfødsler og dødelighed hos kalve i tre danske kvægracer
2. At bekræfte mulige, kausale mutationer ved hjælp af genotypebestemmelse i en stor kvægpopulation


StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2020

ID: 184164049