Aarhus Universitets segl

Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formålet med projektet er, at sikre at der gennemføres forsøg med størst mulig effekt til gavn for udviklingen af kvægbruget, og at sikre faciliteter, der fremmer et økonomisk og bæredygtigt kvægbrug. Endvidere er formålet, at disse resultater formidles bredt ud til kvægbrugere og samfund.
Ved Dansk Kvægforskningscenter, AU gennemføres der hvert år en række forsøg og dataanalyser, der indgår i projekter, der forsker i den videre udvikling inden for dansk kvægbrug.
I forbindelse med forsøgenes gennemførsel opsamles en lang række data, hvor der løbende arbejdes med at standardisere disse, så de kan anvendes på tværs af projekter. For at sikre en effektiv udnyttelse af de indsamlede data, blev der i 2015 igangsat en udvikling mod ensretning af såvel opsamling af dataene som database og brugergrænseflade. I 2015 var der fokus på mælke- og vejedata, og i 2016 er der udviklet fælles dataopsamling procedurer for data vedrørende foderoptagelse, foderrationer og analyser. I 2017 vil der være fokus på at videreudvikle fælles og automatiske dataopsamling vedr. velfærd, huld, reproduktion og sundhed samt supplerende oplysninger.
Det er endvidere projektets formål hurtigst muligt at implementere den nye viden, der fremkommer gennem de forsknings- og udviklingsprojekter, der gennemføres på DKC i dansk kvægbrug.
Projektet omfatter 3 arbejdspakker:
•AP1 Fælles registreringer af data til et forsøg
•AP2 Fortsat udvikling af fælles dataplatform
•AP3 Formidling og demonstration af forsknings- og forsøgsresultater
Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2020

ID: 129071987