Aarhus Universitets segl

Udvidelse af Normtal for Husdyrgødning med kulstof for at kunne modellere udledning af klimagasser fra husdyrene, stalde og lagre

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Målet er at lave en model, der på den enkelte kvæg- og svinebedrift kan estimere omsætningen af kulstof, samt emissioner af drivhusgasser. Det er målet at kunne estimere disse emissioner ud fra fodermængde og -sammensætning, de enkelte dyrekategoriers produktion samt emissionsfaktorer fra stalde og lagre.
Projektet er finansieret af Landbrugsstyrelsen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/202131/12/2024

    Forskningsområder

  • Bedriftsregnskab for klimapåvirkning, svin, kvæg

ID: 230134297