Udvekslingsstuderendes oplevelse og vurdering af nordiske sprog og engelsk på nordiske universiteter (Utbytestudenters upplevelse och värdering av nordiska språk och engelska på nordiska universitet)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at fastslå, hvilke faktorer der får udvekslingsstuderende i nordiske lande til at forbedre deres færdigheder i det lokale nordiske sprog eller i engelsk. Udvekslingsstuderende på fire højere læreanstalter i Sverige og Danmark vil blive interviewet flere gange med henblik på at fastslå, i hvilken udstrækning de anvender deres modersmål, engelsk og svensk/dansk i deres daglige kommunikation. Endvidere undersøges det, hvordan de studerende oplever og bedømmer lingua-franca-engelsk og svensk/dansk som kommunikations- og undervisningssprog. Parallelt hermed vil der ske en vurdering af deres færdigheder i engelsk og svensk/dansk. (Projektet syftar till att fastslå vilka faktorer som får utbytesstudenter i nordiska länder att förbättra sina färdigheter i det lokala nordiska språket eller i engelska. Ubytesstudenter på fyra lärosäten i Sverige och Danmark kommer att intervjuas flera gånger för att fastslå i vilken utsträckning de använder sitt modersmål, engelska och danska/svenska i sina dagliga kontakter Vidare undersöks hur studenterna upplever och bedömer lingua-franca-engelska och danska/svenska som kommunikations- och undervisningsspråk. Parallellt kommer en utvärdering av deras färdigheter i engelska och svenska/danska att göras.)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200531/12/2007

Finansiering

  • Nordplus Sprog: 300,00 kr.

Emneord

  • udvekslingsstuderende
  • Skandinavien
  • dansk
  • svensk
  • engelsk
  • flersprogethed
  • mindre udbredte sprog
  • sprogfærdighed

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.