Sygdoms- og skadedyrsmanagement

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fokus: Forskning vedrørende en mere optimal og bæredygtig anvendelse af pesticider i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugskulturer, herunder udvikling af integrerede plantebeskyttelsesstrategier, hvor anvendelsen af sprøjte- og bejdsemidler er optimeret i forhold til sorter, dyrkningspraksis og omgivende miljø.


Bidrage til udvikling, vedligeholdelse og praktisk implementering af varsling og beslutningsstøttesystemer.


Forbedring af kvalitetsparametre i dyrkede afgrøder.

Myndighedsberedskab inden for området, især bistå Miljøstyrelsen med effektivitetsvurderingen af pesticider, som ønskes godkendt i Danmark.Perspektiver: Perspektiver: Viden om sygdoms og skadedyrs management er relevant i forhold til at kunne bidrage med aktuel og relevant viden som behøves i jordbrugserhvervet. Dette inkluderer IPM relateret arbejde, hvor der er behov for viden om samspil mellem afgrøde og skadegørere samt en vurdering af hvilke behov der er for kemisk bekæmpelse.
Fastholde og udvikle


·Miljø for forskning vedr. integreret pesticidanvendelse


·Flakkebjerg som et af de nordeuropæiske centre for anvendt pesticidforskning


·Det biologiske vidensgrundlag for PVO-sygdomme samt andre beslutningsstøttesystemer


·Biologi og bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme


·Myndighedsberedskabet på området


·Aktiviteter vedr. fungicid resistens
Planer:


·Videreudvikle og implementere beslutningsstøttesystemet ”Skimmelstyring” på landbrugsinfo 2015


·Prototype for beslutningsstøttesystem for Phoma i raps 2013


·Rapssorter karakteriseret for resistens mod Phoma 2013


·Niveau for fungicidresistens undersøgt for kartoffelskimmel


·Opgradering på sygdomme i majs, biologi og bekæmpelse


·Opgradering på sygdomme i frøgræs

Opgradering på aktiviteter inden for Septoria og DTR
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2012 → …

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.