Staldudluftningsstrategi til slagte-fjerkræ uden træbryst

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at reducere træbryst forekomst og dermed kassation og nedgradering samt fastholde forbrugeraccept af kyllingekød.
I et tidligere forsøg med forskellig CO2 koncentrationer under opdræt af slagtekyllinger kunne vi ikke nå vores målsætning om høje CO2 koncentrationer gennem hele opvækstperioden pga. nødvendig udluftning i stalden (varmen og fugtighed i juni/juli) hvilket betød at CO2 niveauerne på hhv ca. 2000, 2500 og 3000 ppm kun var i det tiltænkte niveau dag 4-18 efter klækning.
Opgørelser over frekvensen af træbryst og hvide striber viser øget træbryst frekvens ved 2500 og 3000 ppm CO2 og øget frekvens af hvide striber ved 3000 ppm CO2 hvilket kunne tyde på at CO2 niveauet i stalden omkring 1-3 uger efter klækning kan initiere en senere udvikling af abnormaliteter inkl. træbryst. Disse tendenser søges verificeret i dette projekt ved samkøring af CO2 data i staldmiljøer under produktion med træbryst-relateret kassation på slagteriet fra samme besætninger.
SKOV og Danpo stiller efter samtykke fra producenter data fra stalde og slagteri til rådighed for samkøring således at data om CO2 niveauer i staldene hen over produktionsperioden kan sammenkøres med den træbrystrelaterede kassationsfrekvens på flok-niveau (bestemt på slagteriet af AU). Denne registrering og dataopsamling forløber hen over hele året for at inkludere årstidsvariationen.

Projektperiode: 01.01.2020- 30.06.2021
Finansiering: Fjerkræafgiftsfonden
Samarbejdspartnere: Danpo Scandistandard (Jacob Roland Pedersen) og SKOV (Martin Rishøj Jensen)

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202030/06/2021

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.