Aarhus Universitets segl

Staldfodring med frisk græs

Projekter: ProjektForskning

  • SEGES Innovation P/S
  • Innovationscenter for Økologisk Landbrug
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektets mål er at øge anvendelsen af staldfodring med frisk græs som et led i at opnå en større andel hjemmeproduceret foder og derigennem at reducere miljø- og klimabelastningen fra dansk mælkeproduktion. Projektet vil undersøge staldfodring med frisk græs i både praksis besætninger og med de fistulerede køer på AU Viborg, som tilsammen vil skabe viden om foderoptag, mælkeproduktion og -kvalitet samt græssets proteinværdi når staldfodring med frisk græs er rygraden i foderrationen.


Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202231/12/2024

    Forskningsområder

  • frisk græs, kvægstofudnyttelse, miljø- og klimaeffekt

ID: 273415107