Inklusion af børn med autisme i almene dagtilbud – veje til brobygning mellem special- og almenpædagogik

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

De seneste ti års overordnede politiske og idelogiske mål om inklusion har medført, at specialpædagogisk praksis i stadig større omfang skal udføres i samspil med almenpædagogisk praksis. Omstillingen rykker ved forholdet mellem special- og almenpædagogikken, og spørgsmål om, hvorvidt og hvordan specialpædagogikken fx gradvist bliver mindre speciel og almenpædagogikken mindre almen, bliver aktuel. Specialpædagogikken og hvordan den forandres bliver et helt centralt element i målet om at imødekomme dagsordenen om inklusion (Kjær 2010).

Brobygning stiller store krav til dagtilbuddene. Udvikling og implementering af nye pædagogiske strategier, forståelser, redskaber og metoder kræver nye former for organisering, højere grad af tværfaglige samarbejder, nye former for forældresamarbejder samt ny ressourceanvendelse (Albertsen m.fl. 2015). Forskning peger på, at der trods ambitioner om det modsatte, stadig er tale om et system, præget af adskillelse mellem special- og almenområdet (Bendix Olsen 2018, Røn Larsen 2013), og mere tilbundsgående viden om børns inklusion efterspørges af forældre, politikere og af professionsfeltet (Bendix-Olsen 2018).

Dette projekt bidrager med ny viden om specialpædagogisk praksis i almene dagtilbud. Det gør det ved at adressere specialpædagogiske koncepter og metoders møde med almenpædagogik i bestræbelserne på at imødekomme dagsordenen om inklusion. I dette møde spiller sandsynligvis også de almenpædagogiske metoder og tilgange i dagtilbuddet, og hvordan de ”passer” til det valgte specialpædagogiske koncept og/eller metoder, en rolle.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/2021 → …

Emneord

  • autisme
  • specialpædagogik
  • Inklusion
  • dagtilbud
  • almenpædagogik

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.