SPARK (Sunde Park Aktiviteter Rehabilitering og Klima)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund:
MarselisborgCentret er et nationalt center for rehabilitering og er organiseret som en klyngeorganisation med rehabilitering som omdrejningspunkt – både forskningsmæssigt og klinisk. Rehabilitering er en indsats der er orienteret mod menneskers hele livssituation og helhedsorienteringen. Samarbejdet på tværs af sektorer, fag og discipliner er derfor indarbejdet som en naturlig del.
SPARK-MarselisborgCentret er et projekt der har fokus på rehabilitering for MarselisborgCentrets brugere og en klimatilpasningsindsats for de mennesker der bor i bydelen. SPARK betyder Sunde Park Aktiviteter Rehabilitering og Klima.
Der er gennemført en række en række foranalyser, i perioden oktober 2014 – marts 2015. Målet er at analyserne hver for sig og samlet bidrager til at skabe et solidt og præcist grundlag for at træffe beslutningen omkring hvorvidt et realiserings projekt er realistisk og meningsfuldt. Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem MarselisborgCentret, Center for Byens Anvendelse og Aarhus Vand og støttet af Realdania.
Formål:
Det overordnede formål med SPARK er at skabe et attraktivt område, hvor mødet mellem mennesker er i centrum - et grønt forsamlingshus midt i Aarhus for beboere, foreninger samt brugere og ansatte på MarselisborgCentret og besøgende fra nær og fjern.
Som en del af SPARK processen er Charlotte Handberg tilkoblet en forsker med henblik på følgeforskning med de to formål:
1) Beskrive og analysere sociale interaktioner i SPARK processen med henblik på at opnå og bevare læring og viden om og fra processen bl.a. i forbindelse med overførbarhed til andre og lignende projekter
2) Afdække forskningsmæssige perspektiver og muligheder der er i SPARK fremadrettet
Design og metode:
Følgeforskning.
Projektleder:
Ole Mygind
Charlotte Handberg - ansvarlig for forskningen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201531/12/2022