Aarhus Universitets segl

Spaces of Danish Welfare – Architectural/Urban and Anthropological Perspectives

Projekter: ProjektForskning

  • Raahauge, Kirsten Marie (PI)
  • Johannesson, Runa (Deltager)
  • Pedersen, Max (Deltager)
  • Lotz, Katrine (Deltager)
  • Simpson, Deane (Deltager)
  • Bruun, Maja Hojer (Andet)
  • Det Kongelige Akademi. Arkitektur. Design. Konservering
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

‘Spaces of Danish Welfare’ er et forskningsprojekt på Kunstakademiets Arkitektskoleom de rumlige aspekter af danske velfærdssystemer. Projektet undersøger deforandringer, en række velfærdssystemer undergår i disse år gennem seks konkreteog lokalt forankrede studier af ældrepleje, psykiatri, hospitaler, skoleinklusion samtbyområder med dalende befolkningstal. Formålet er at analysere, diskutere ogsynliggøre de forandringer, der foregår i disse områder, med fokus på hvordan derumlige ændringer indvirker på hinanden og på en gang afmonterer og forstærkervelfærdssystemerne. Projektet er tværfagligt, og bringer perspektiver fraantropologi og arkitektur/urbanisme sammen for at kunne spørge kvalificeret til,hvilken rolle de rumlige forandringer spiller i folks hverdagsliv og hvilkeimplikationer dette har for arkitektur og planlægning. Dette perspektiv viltilvejebringe nye måder at betragte velfærdssystemers dynamik på, som kansupplere og nuancere den eksisterende forskning gennem fokus på konkrete cases,nutidige transformationer og rumlige aspekter. Gennem opbygning af ensammenhængende teoretisk ramme, og særligt gennem udvikling af nye visuellemetoder vil projektet udfolde konkrete og komplekse, men også ofte usynligerumlige tilstande og forandringer på tilgængelige og forståelige måder. Projektetindskriver sig i en global debat, hvor interessen for de nordiske velfærdssystemerspotentialer og udfordringer har været stigende efter krisen i 2007/8.Projektets advisory board består af: Helena Mattsson, Docent and Professor, KTH School of Architecture, Stockholm Sten Gromark, Dr. Professor, Chalmers University of Technology, Unit for Building Design, GöteborgLars Bo Kaspersen, Professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBSClaus Bech-Danielsen, Professor, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg UniversitetClare Melhuish, Dr. Principal Research Fellow & Co-Director UCL Urban Laboratory, LondonAlison Clarke, Dr. Professor, University of Applied Arts, ViennaMaja Hojer Bruun, PhD, lektor, Afdeling for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus UniversitetSteffen Jöhncke, PhD, gæsteforsker, Afdeling for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet

Lægmandssprog


AkronymSDW
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201731/05/2021

ID: 202142384