SoilVeg – Forbedring af jordens frugtbarhed og ressource forbrug i økologiske dyrkningssystemer for grønsager gennem brug af agro-økologiske hjælpeafgrøder

Projekter: ProjektForskning

 • Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
 • University of Maribor
 • Institute for Sustainable Agriculture, Spanish National Research Council
 • Università di Bologna
 • Estonian Research Institute of Agriculture
 • Institute for Agricultural and Fisheries Research
 • University of Barcelona, Barcelona
 • Ghent University
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

SoilVeg er et inovativt europæisk project med 9 EU landes deltagelse og 14 partnere.
Agroøkologiske hjælpeafgrøder introduceres i agroøkosystemer for at forbedre de økologiske funktioner og øge jordens frugtbarhed, bekæmpe ukrudt, sygdomme og skadegørere over tid og rum. Hvis hjælpeafgrøderne dyrkes rigtigt kan de bidrage til at nedsætte kvælstofudvaskning og øge jordens kulstoflager, samt energiforbruget i produktionen.
Finansiering: EU CORE organic PLUS, GUDP, AU
Samarbejdspartnere: Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, University of Maribor, Aarhus University, Spanish National Research Council, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Research Institute Estonia, Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Institute for Agricultural and Fisheries Research, University of Barcelona, Ghent University, Inagro, Groupe de Recherche en Agriculture Biologique
AkronymSoilVeg
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201501/06/2018

  Forskningsområder

 • SoilVeg, Jordbund, frugtbarhed, økologi, dyrkningssystemer, grønsager, hjælpeafgrøder, agroøkologi

ID: 129047377