Smart Energy i Midten

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Region Midtjylland har med satsningen MIDT-Energistrategi startet en proces hvor kommuner, energiselskaber, videninstitutioner og andre centrale aktører skal skitsere mulighederne for en total omstilling til vedvarende energi inden 2050. I strategien er regionen opdelt i tre temagrupper hvert med sin energimæssige prioritering, men med den fælles opgave at skabe enighed mellem aktørerne om hvilke mål og tiltag der skal til for at nå det overordnede mål.
  Dette erhvervsfremmeinitiativ har til formål at forholde sig konkret til Smart Energy på regionens institutioner med et klart erhvervsrettet formål: Region Midtjylland skal gå forrest med initiativer inden for energieffektive løsninger med henblik på at skabe udvikling og innovation i regionens virksomheder.
  Ved at bruge regionens bygninger kan der igangsættes udviklings- og demonstrationsprojekter til gavn for virksomhederne og samtidig imødekommes regionens vision om mere vedvarende energi til egen drift og energieffektivisering i egne bygninger.
  AkronymSEiM
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/201401/05/2015