SEVERIN - Nationalt forskningsnetværk i rehabilitering

Projekter: ProjektForskning

 • Nielsen, Claus Vinther (Projektleder)
 • Maribo, Thomas (Projektleder)
 • Bjerrum, Merete (Projektleder)
 • Lund, Hans (Projektleder)
 • Angel, Sanne (Deltager)
 • Østergaard, Lisa Gregersen (Deltager)
 • Poulsen, Ingrid (Deltager)
 • Nielsen, Jørgen Feldbæk (Deltager)
 • Eplov, Lene (Deltager)
 • Thuesen, Jette (Deltager)
 • Petersen, Mette Krintel (Deltager)
 • Hansen, Helle Ploug (Deltager)
 • Kristensen, Hanne Kaae (Deltager)
 • Laustsen, Sussie (Deltager)
 • Schiøttz-Christensen, Berit (Deltager)
 • Thielen, Karsten (Deltager)
 • Hansen, Dorte Gilså (Deltager)
 • Petersen, Kirsten Schultz (Deltager)
 • la Cour, Karen (Deltager)
 • Wæhrens, Eva Elisabet Ejlersen (Deltager)
 • Zwisler, Ann Dorthe Olsen (Deltager)
 • Tang, Lars Hermann (Deltager)
 • Biering-Sørensen, Fin (Deltager)
 • Pallesen, Hanne (Deltager)
 • Larsen, Kristian (Deltager)
 • Primdahl, Jette (Deltager)
 • Rosenbek Minet, Lisbeth Kirstine (Deltager)
 • Sampedro Pilegaard, Marc (Deltager)
 • Centre for Evidence-Based Practice, Western Norway University of Applied Sciences, Inndalsveien 28, Postbox 7030, N-5020, Bergen, Norway. Electronic address: Hans.Lund@hvl.no.
 • DEFACTUM, Region Midtjylland
 • Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest
 • Hospitalsenhed Vest
 • Hospitalsenheden Vest, Region Midt
 • Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri
 • REPHA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitetshospital
 • Institut for Klinisk Medicin - Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital
 • Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
 • Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning, University College Lillebælt
 • Afdelingen for socialmedicin, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet
 • Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
 • The Parker Institute, Department of Rheumatology, Copenhagen University Hospital, Bispebjerg and Frederiksberg
 • Syddansk Universitet
 • Forskningsenheden PROgrez, Fysio- og Ergoterapien, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
 • Klinik for Rygmarvsskader, Neurocentret, Rigshospitalet, Københavns Universitet
 • Klinik for Rygmarvsskader, Neurocentret, Rigshospitalet
 • Rehabiliteringsafdelingen, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Forskningsnetværket SEVERIN blev etableret i 2012 og samler repræsentanter fra miljøer i Danmark, der forsker i rehabilitering.
Netværkets overordnede formål er at stimulere til ny forskning og tværgående forskningssamarbejder inden for rehabiliteringsområdet. Funktionsevnen er SEVERINs centrale fokus og ICF - International, klassifikation af funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand - anvendes som biopsykosocial referenceramme.

SEVERINs prioriterede arbejdsområde de næste 5 år (2018-2022): Forskningsagendaer for hovedområder inden for rehabilitering.

Forskning i rehabilitering har traditionelt primært fokuseret på kropslige aspekter og har haft mindre fokus på deltagelse og kontekst. Forskningstemaer baseres i dag primært på de fagprofessionelles vurdering, sjældent på patienternes og de pårørendes.
SEVERIN vil udarbejde en forskningsagenda for forskning i rehabilitering baseret på to processer. De vigtigste forskningsspørgsmål vil blive prioriteret på baggrund af en systematisk afdækning af borgeres, pårørendes og fagfolks erkendte usikkerheder (uncertainties) (PPI – patient public involvement). Hvert spørgsmål vil blive undersøgt gennem systematiske reviews for at afdække om spørgsmålet er besvaret eller ikke. Ubesvarede spørgsmål danner grundlaget for forskningsagendaen. Forskningsagendaerne vil finde anvendelse både blandt forskningsmiljøer og finansieringskilder.

SEVERIN afholder to halvårlige dagmøder. Møderne har fokus på udveksling og samarbejde omkring rehabiliteringsforskning.
I 2016 afholdtes på initiativ af SEVERIN i uge 37 Rehabiliteringsforskningens Uge i Aalborg, Aarhus, Odense og København.
SEVERIN er dybt involveret i planlægningen af 24th Rehabilitation International World Congress 2021 og de årlige rehabiliteringskonferencer, der afholdes i regi af Rehabiliteringsforum Danmark.

Kontakt – Claus Vinther Niesen – claus.vinther@ph.au.dk – tlf. 2223 9488

Styregruppe
Professor Claus Vinther Nielsen, MD, PhD Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og DEFACTUM, Region Midtjylland
Ass. Professor Merete Bender Bjerrum, MA, PhD Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Ass. Professor Ingrid Poulsen, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Neurocentret Rigshospitalet, Region Hovedstaden
Postdoc Marc Sampedro Pilegaard, OT, cand.scient.san, PhD, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitetshospital
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato15/08/2012 → …

  Forskningsområder

 • Rehabilitering, Rehabilitation, ICF, biopsychosocial, Funktionsevne, Disability

Projekter

Aktiviteter

Publikationer

ID: 129044615