Sundhedsplejen ved en skillevej? Værdiafklaring i skolesundhedstjenesten og det sundhedsfremmende arbejde på københavnske skoler.

 • Wistoft, Karen (Projektleder)
 • Jensen, Bjarne Bruun (Projektleder)
 • Roesen, Jette Vinter (Deltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet retter sig mod udvikling af nye veje inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Målet er at udforske, beskrive og systematisere de sundhedspædagogiske kompetencer og redskaber, som sundhedsplejersker behøver med henblik på at facilitere en sund udvikling i et sundt miljø blandt børn og unge. Projektet har fokus på undersøgelse af, hvilke kompetencer, der støtter sundhedsplejersker i at håndtere og udnytte de værdier, der kommer i spil i den sundhedspædagogiske dialog med målgruppen børn og unge, når sundhed relateres både til sygdomsperspektiver og til 'det gode liv'. Projektets overordnede formål er at bidrage til et nyt syn på hele sundhedsområdet (med tilhørende begreber og implementeringsforslag), hvor sundhedsfremme og forebyggelse anskues i sammenhæng, snarere end som adskilte størrelser. Endvidere vil der blive sat særlig fokus på, hvorledes marginaliserede børn og unge inddrages i forebyggelse og sundhedsfremme. Denne tilgang stiller utvivlsomt sundhedsplejersker over for nye udfordringer - hvad vil det fx sige, at skabe rammer for børn og unges genuine deltagelse og handling, uden at de sundhedsprofessionelles faglighed sættes over styr? Projektet sigter primært mod at afklare ovenstående værdimæssige problemstillinger samt at udvikle idéer til, hvordan sundhedsplejerskerne kan håndtere disse spørgsmål, så opstillede værdier i kommuner og de nationale mål og strategier for folkesundheden (2002-10) respekteres og afspejles inden for sundhedstjenestens virksomhedsfelt. Målgruppen for projektet er dermed skolesundhedsplejersker og sundhedsplejen som helhed og på længere sigt naturligvis skolebørn og børnefamilier.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200431/12/2007

  Finansiering

  • Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: 900.000,00 kr.
  • Københavns Kommune: 1.378.000,00 kr.

  Emneord

  • sundhedsfremme
  • forebyggelse
  • sundhedsplejersker
  • værdier
  • værdikonflikter