Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samskabelse mellem børn og virksomheder: En læringsorienteret innovationsmodel

Projekter: ProjektForskning

  • CoC Playful Minds, Billund
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle innovations- og læringspotentialet i samskabelse mellem børn og erhvervsliv. Heraf følger to målsætninger, som tilsammen transformerer den ge-nerelle opfattelse af børn som værdifulde samfundsaktører: 1) at skabe nye standarder for brugerdreven innovation i udviklingen af produkter, services og ydelser rettet imod børn, og 2) at omdefinere læringsmålene i dannelsen af en ny generation af iværksæt-tende og livsduelige samfundsborgere. Disse to målsætninger er gensidigt fremmende på den lange bane, men de er samtidig i potentiel konflikt på den korte bane, fordi
erhvervslivets instrumentelle interesser ikke harmonerer naturligt med idealerne for god læring. Ved at undersøge og indarbejde konfliktområderne udvikler projektet en sam-skabelsesmodel, som både løfter innovationshøjden i dansk erhvervsliv og imødekom-mer samfundets fremtidige læringskrav. Forskningen på området er begrænset, og pro-jektet er derfor afgørende for, at CoC Playful Minds kan udbrede samskabelse med børn som en læringsorienteret innovationsmodel overalt i samfundet.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2019 → …

ID: 180955133