Samarbejde om sikkerhed:Differentieret opfattelse af sikkerhed i byggebranchen

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Vejen fra gode intentioner i samarbejdet om sikkerhed til praksis kan være lang især i byggebranchen. De grupper, der skal samarbejde om sikkerheden på byggepladser, er meget forskelligartede og arbejder ofte adskilt fra hinanden. Der er noget der tyder på, at de mange forskellige opfattelser af risiko, årsager og forebyggelse af arbejdsulykker også udgør en udfordring for implementering af et sikkert arbejdsmiljø i byggeriet.
Formål
Det overordnede formål med projektet er at undersøge forskellige professions gruppers opfattelse af sikkerhed i byggeriet, herunder forklaringer på ulykker og risikoopfattelse. På denne baggrund belyses hvilken betydning disse forskelle har for samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladser. På baggrund af projektets resultater udvikles et dialogværktøj, der kan implementeres i eksempelvis tavle-møder og som dermed kan bidrage til et forbedret samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
Følgende forsknings-spørgsmål besvaret:
1. Hvordan opfatter forskellige professionsgrupper på byggepladsen sikkerhed, herunder årsager til ulykker, risikoopfattelse og forebyggelse?
2. Hvordan er samarbejdsrelationerne i forhold til sikkerhed på byggepladsen konstitueret og hvilken betydning har professionsgruppernes forskellige forståelser af sikkerhed for samarbejdet om sikkerhed?
3. Hvordan kan professionsgruppernes forskellige opfattelser af årsager, risiko og forebyggelse, når det gælder sikkerhed på byggepladsen, implementeres i det konkrete samarbejde om sikkerhed og sundehed på byggepladsen?
Metode
Projektet gennemføres som en kvalitativ undersøgelse der benytter observation på byggepladsen, samt semistrukturerede interviews med alle involverede professionsgrupper.
Deltagere
Der udvælges to case- byggepladser, fortrinsvis større byggeprojekter, hvor repræsentanter for alle professionsgrupper (fra ingeniører og rådgivere til formænd og håndværkere) interviewes.

Projektet støttes af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemføres i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
AkronymSOS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201631/12/2017

    Forskningsområder

  • arbejdsmiljø, Arbejdssikkerhed, Professionsgrupper

ID: 129054721