Samarbejde, kommunikation og sikkerhedspraksis blandt danskere og udlændinge i bygge og anlægsbranchen

Projekter: ProjektForskning

 • Grytnes, Regine (Projektleder)
 • Andersen, Dorte Raaby (Deltager)
 • Pedersen, Anna Helene Meldgaard (Deltager)
 • Andersen, Lars Peter Sønderbo (Deltager)
 • Thomsen, Trine Lund (Deltager)
 • Tutt, Dylan (Deltager)
 • Institut for Klinisk Medicin - Arbejdsmedicinsk klinik, Herning
 • Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet
 • School of Construction Management and Engineering, Reading University
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

I projektet undersøges, hvordan forholdet mellem danske og udenlandske arbejdstagere påvirker arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. Der fokuseres på arbejdspladser indenfor bygge- og anlæg, som har en høj ulykkesforekomst, og hvor udenlandsk arbejdskraft er hyppigt anvendt. I projektet vil vi:
1. Undersøge risikoforståelse og sikkerhedspraksis blandt danske og udenlandske arbejdstagere, der arbejder på samme byggeplads.
2. Analysere hvordan sociale relationer og samarbejde mellem danske og udenlandske arbejdstagere påvirker arbejdsmiljø og sikkerhed, og hvilken rolle ledelsen har i dette
3. Diskutere muligheder og barrierer for at intervenere og forbedre relationer og samarbejde mellem forskellige danske og udenlandske arbejdstagere med henblik på at reducere ulykker.
Der udføres 2 delundersøgelser:
Delundersøgelse 1: Pkt. 1 og pkt. 2 belyses via kvalitativt feltarbejde på 2 forskellige byggepladser, hvor der arbejder både danske og udenlandske arbejdstagere. Feltarbejdet suppleres med kvalitative interviews, og datamaterialet holdes op mod den eksisterende viden og teori på området.
Delundersøgelse 2: Pkt. 3 belyses gennem en litteraturgennemgang af dansk og international forskning og interventioner på området. Gennemgangen foretages både før og efter dataindsamling. Foruden litteraturstudiet gennemføres en række ekspertinterviews med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Afslutningsvis identificeres muligheder og barrierer for at forbedre sikkerheden på arbejdspladser, hvor medarbejdere fra forskellige lande arbejder.
Projektet har særlig relevans i disse år, hvor flere og flere arbejdsmigranter kommer til Danmark. Det er vigtigt at undersøge, hvilken betydning dette har for arbejdsmiljøet og dermed for risikoen for arbejdsulykker. Projektet vil bidrage med en viden, der kan formidle et bedre kendskab til de forskellige dynamikker og sociale mønstre, der udspiller sig mellem arbejdstagere med forskellig national baggrund, men også ift. hvilke tiltag der fungerer, når man skal skabe bedre sikkerhed og arbejdsmiljø på tværs af sproglige, sociale og kulturelle barrierer.
Projektet har et forebyggende sigte, da det vil identificere muligheder for at forbedre kommunikation og samarbejde, som kan fremme integration og inklusion i byggebranchen. Forskningsmæssigt adskiller projektet sig fra tidligere projekter ved at rette fokus på både danske og udenlandske arbejdstagere, der arbejder på samme arbejdsplads, ligesom det er nyt at rette fokus på relationen, kommunikationen og samarbejdet mellem grupperne og disse faktorers betydning for sikkerhed.
AkronymSaKoSi
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201630/09/2018

  Forskningsområder

 • arbejdsmiljø, Arbejdsmigration, byggebranchen, samarbejde mellem udlændinge og danske arbejdstagere

ID: 129054825