Saline Farming: Innovativ landbrug til beskyttelse af miljøet og stimulering af økonomisk vækst (Salfar)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ressource forbrug og kulstofudledninger er store drivere for klimaforandringer. For at reducere disse vil vi i Salfar finde nye veje i landbrugsproduktionen sammen med andre store økonomiske interessenter
Projektet sigter mod at promovere ressource effektivitet ved at (gen)bruge nedbrudt landbrugsjord og reducere forbruget af ferskvand. 10 åbne markforsøg/laboratorier vil blive etablere i de deltagende regioner til demonstration af innovative metoder til dyrkning på saltholdig jord med naturlig tilpasning af afgrøder. Der udføres forsøg med salttolerance hos afgrøder og landmænd undervises i salint landbrug og skabelse af nye forretningsmodeller. Der fokuseres på fælles branding af vore produkter som terroir-baserede kvalitetsfødevarer til støtte for grøn økonomi i Nordsøregionen.
AU-FOODs bidrag består i at dokumentere unikke kvaliteter hos fødevarer i kraft af salts effekt på vækst, kvalitet og sensoriske egenskaber hos afgrøder og deres produkter.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/202001/06/2022

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.