Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

RowCrop. Row cropping in organic arable farming for increased productivity and sustainability

Projekter: ProjektForskning

  • SEGES
  • Gefion
  • Barritskov Gods
  • Agro Intelligence Aps
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Den største udfordring for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl er knyttet til tilstrækkelig N forsyning og bekæmpelse af aggressivt ukrudt. RowCrop vil udvikle, evaluere og demonstrere et nyt rækkedyrkningssystem der udnytter den seneste udvikling inden for vision og GPS styrede rækkedyrkningsudstyr ved effektivt at integrere traditionelle landbrugsafgrøder med rækkedyrkning af efterafgrøder og målrettet ukrudtsbekæmpelse.
RowCrop vil udvikle det videnskabelige grundlag for forbedret kontrol af aggressive en- og flerårige ukrudtsarter i et rækkedyrkningssystem og for dyrkning af mere produktive N-fikserende efterafgrøder til øget N forsyning af afgrøderne. Projektet vil dokumentere effekter af dyrkningssystemet på produktivitet, ukrudtsbestand, N forsyning, N udvaskning og kulstoflagring i et langvarigt sædskifteforsøg ved forskellige inputniveauer i økologisk planteavl. Projektet vil desuden demonstrere og formidle resultaterne til rådgivere og landmænd gemme markforsøg, åbent hus arrangementer, workshops m.v.
De forventede årlige effekter er: Økonomi: Øgede udbytter i økologisk kornavl på 1,2 ton/ha (100 mio. DKK). Miljø: Reduceret nitratudvaskning på 10 kg N/ha (500 ton N). Klima: Øget kul-stoflagring i jorden på 200 kg C/ha (37,000 ton CO2). Desuden forventes resultaterne at bane vej for udfasning af import af konventionel husdyrgødning i økologisk jordbrug og for en øget omlægning fra konventionel til økologisk jordbrug.
AkronymRowCrop
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201431/12/2017

Publikationer

ID: 129049621