Aarhus Universitets segl

Rousseaus naturfagsdidaktik i Emile eller om opdragelsen (1762)

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse


Jørgen Huggler

Sigtet er at undersøge J.-J. Rousseaus tanker om naturfagsdidaktik med særligt henblik på menneskesyn, mål, curriculum og metoder. Rousseaus overvejelser går her på erkendelse af (usynlige) relationer gennem systematisk iagttagelse, undren over årsager til fænomener - og involverer desuden emner som karakterdannelse, kritik af værdihierarkier i et samfund etc.
Dette vil blive forsøgt belyst gennem spørgsmål om: 1. Udviklingen af kropslige og intellektuelle forudsætninger. 2. Viden ved selvsyn (autopsi) versus formidlet viden. 3. Anskuelse før teori versus anskuelse i lyset af teori. 4. Diskrepansen mellem lærerens systematiske videnskabelige viden og elevens didaktiske behov mht. omfang, udvalg, rækkefølge og sammenhæng. 5. Diskussion af aktualiteten af Rousseaus naturfagsdidaktik.
StatusIkke startet

ID: 279805335