Aarhus Universitets segl

'Risikable børn'? Afdækning af de nye danske storkommuners forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod børn og unge.

Projekter: ProjektForskning

Dokumenter

 • Jensen, Bjarne Bruun (Projektleder)
 • Wistoft, Karen (Projektkoordinator)
 • Højlund, H (Deltager)
 • Åkerstrøm Andersen, N (Deltager)
 • Miljø- og sundhedspædagogik
 • Institut for Didaktik
 • Handelshøjskolen i København (Partner)
 • Handelshøjskolen i København
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet om kommunal forebyggelse og sudnhedsfremme blandt børn og unge. Formålet er at undersøge kommunal forebyggelse og sundhedsfremme i et risikoperspektiv. Baggrunden for projektet er en række ændringer i lovgivningen omkring forebyggelse og sundhedsfremme, hvor de nye storkommuner får ansvaret for at etablere sammenhængende tilbud til bl.a. børn og unge med henblik på at sikre disse en sund opvækst og gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Risikobegrebet anvendes som optik til at analysere kommunernes strategier inden for ledelse og intervention inden for det sundhedsfremmende og forebyggende område. Antagelsen er, at børnene og de unge som ?bærere? af risici tilskrives et øget ansvar for egen livssituation, mens det offentlige tager ansvar for at vejlede og understøtte med information. Udfordringen bliver således dels at analysere, hvordan børn og unge indgår i en dialog om risici, dels at analysere hvordan forskellige institutioner og organisationer bidrager til at understøtte og lede sådanne processer. Projektet fokuserer således både på et strategisk og et pædagogisk niveau. Pædagogik, intervention og ledelse tænkes i projektet som integrerede elementer, hvilket afspejles i generelle tendenser til pædagogisering af ledelse (fx lederen som pædagogisk coach) og ledelsesgørelse af pædagogik (fx management-inspirerede kontrakter mellem elev og skole i folkeskoleregi). Projektet inddrager empiri fra samtlige af de 98 nye danske storkommuner og supplerer denne med case studier og interviews fra udvalgte kommuner. Målet er at bidrage til en kvalificering af kommunernes mulighed for etablering af sammenhængende indsatser inden for sundhedsområdet, der overskrider traditionelle opsplitninger mellem forebyggelse og sundhedsfremme. Samlet bevilling fra FSE 2.3 moi. kr.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200731/12/2009

  Forskningsområder

 • Sundhedsfremme, børn, risiko, ledelse, intervention

Aktiviteter

Presse/medie

Publikationer

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

ID: 128913741