REPROLAC – Forlænget laktation i mejeriproduktion fremmer klima, dyrevelfærd og produktivitet

Projekter: ProjektForskning

  • Videnscenter for Landbrug
  • Arla Foods
  • Institut for Husdyrsvidenskab, Aarhus Universitet
  • Institut for Agroøkologi
  • Kvægbrugets Forsøgscenter, KFC
  • INRA
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle en ny strategi, hvor koen producerer en kalv hver 18. måned i stedet for den nuværende praksis med én hvert år. Fodringen af koen kan tilrettelægges således, at mælkeproduktionen holdes på et højt niveau i op til 500 dage i stedet for de nuværende 350 dage. Dette forventes at give en betydelig reduktion i udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra mælkeproduktionen, da mængden af foderoptag pr. kilo produceret mælk vil sænkes betydeligt. Det forventes ligeledes, at forekomsten af sygdomme vil blive reduceret, da sygdomsproblemer typisk forekommer i forbindelse med kælvning. Derved forbedres malkekoens velfærd og levetid.
Projektet fokuserer på koens biologiske og fysiologiske respons på den nye produktionsstrategi samt strategiens påvirkning af miljø- og klimabelastning, produktivitet, dyrevelfærd, mælkekvalitet og landmandens økonomi.
Finansiering: Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, Det Strategiske Forskningsråd; Dansk Kvæg (Mælkeafgiftsfonden); de deltagende parter.
Samarbejdspartnere: Arla Foods; Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet; Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet (projektleder); Kvægbrugets ForsøgsCenter; INRA (Frankrig) samt en række landbrug.
AkronymREPROLAC
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201231/12/2017

    Forskningsområder

  • Reprolac, laktation

ID: 128974789