Putting attitudes into context: Examining the impact of neighborhood characteristics on social and political attitudes

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Forskningsprojektet omhandler nabolagets betydning for danskernes sociale og politiske holdninger og undersøger, om danskernes syn på samfundet og deres medborgere påvirkes af, hvem de møder, når de færdes i deres nærområde. Er holdningen til økonomisk omfordeling og kontanthjælp påvirket af, hvor hyppigt man støder på modtagere af sociale ydelser i sit lokalområde? Ændres opfattelsen af immigranter og holdningen til asylansøgere, hvis man ofte møder fremmede i sit nabolag? Og har naboernes baggrund og adfærd betydning for, om vi stoler på andre mennesker helt generelt? Disse og lignende spørgsmål søges besvaret ved hjælp af en omfattende spørgeskemaundersøgelse udført som en forløbsundersøgelse, der følger udviklingen i danskernes sociale og politiske holdninger over tid. Undersøgelsen kobles med registerdata om det nabolag, hvori deltagerne bor. Dette giver forskerne bag projektet unikke muligheder for at afdække nabolagets betydning for danskernes syn på samfundet og deres medborgere. Projektet søger herved at levere et videnskabeligt indlæg i den verserende debat om konsekvenserne af indvandring, nedslidte boligområder, ghettoisering, og velhaverenklaver.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201331/12/2016

Projekter

Aktiviteter

Presse/medie

Publikationer

ID: 128961229