Aarhus Universitets segl

Psy-ledelse - stærk skoleledelse og bløde ledelsesteknologier

Projekter: ProjektForskning

  • Institut for Læring
  • Forskningsprogrammet i Organisation og Læring
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

De seneste år er "stærk", "effektiv", "professionel" og "succesfuld" ledelse af / i uddannelsesinstitutioner blevet efterspurgte størrelser. Det skal ses i sammenhæng med de sidste årtiers New Public Management og mere omfattende reorganisering og modernisering af den offentlige sektor. For at imødekomme de forskellige og undertiden modsætningsfyldte krav skolen møder såvel internt som eksternt, anvender skolerne og deres aktører i dag det, man ofte kalder bløde ledelsesteknologier og -praksisser, dvs. en art psy-ledelse, der trækker på psykologien og pædagogikkens professioner og begreber. De nye former for ledelse rekonstruerer "de/t der skal ledes" på et mere omfattende niveau, og at denne (re)konstruktion af "de/t der skal ledes" har (uintenderede) og undertiden kontraproduktive konsekvenser. Frem for at undersøge den succesfulde eller effektive skoleledelse, sætter vi spot på effekterne af skoleledelse og på hvordan psy-ledelse sætter betingelserne for styring og udvikling på ny og måske mere udfordrende måder. Vores særlige "touch" er et fokus på, hvordan ledelse spiller sammen med menneskelige tilblivelser, og hvordan menneskelige tilblivelser igen sætter betingelser for ledelse. De optikker, vi ser skoleledelse igennem er affektivisering, virtualisering og materialisering og vi forsøger på den måde at konstruere mere præcise optikker, der sensitivt kan dissekere og beskrive "det krydspres af forventninger" og "den stigende kompleksitet", der endnu ikke er et sensitivt nok sprog for. Det er artiklens håb, at sådanne optikkers brugbarhed også vil være genkendelige indenfor ledelse i den offentlige sektor mere bredt set og i en række mere private sektorer, hvor psy-ledelse trænger sig på som svar på sammensatte forventninger, krav om øget produktivitet og international konkurrence.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato18/12/201031/12/2013

    Forskningsområder

  • Ledelse, Affektteori

Publikationer

ID: 128873922