ProvenanceDK: Kortlægning af potentialet for udvikling af danske typeprodukter

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den danske fødevaresektor afgiver arbejdspladser regionalt, og producenterne har et generelt indkomstproblem. Landbruget er udfordret mht overholdelse af EU's vandramme- og biodiversitetsdirektiver, hvilket peger på behovet for en
differentiering af landbrugsproduktionens udformning. Udvikling af typeprodukter, dvs. fødevareprodukter med særlige kvaliteter som knytter sig til produktionsstedet eller -historien, kan være en vej gennem disse udfordringer, idet man derved kan tilpasse produktionen til specifikke geografiske vilkår. Der er mange eksempler på sådanne produkter blandt enkelte producenter, men der mangler viden på skalaer over bedriftsniveau. Projektet imødekommer behovet ved at 1) udføre en detaljeret kortlægning af fysiske og socio-kulturelle faktorer som kunne indgå i typeprodukter, 2) udvikle forretningsmodeller for typeprodukter 3) via workshops med producenter, kommuner, og private virksomheder udarbejde handlingsplaner for realiseringen af flere danske typeprodukter, 4) iværksætte udvikling af specifikke typeprodukter. Udkommet på kort sigt er et landsdækkende atlas over typeprodukter, og på længere sigt iværksættelse af samarbejde mellem virksomheder og kommuner, samt udvikling af en række danske typeprodukter.
AkronymProvenanceDK
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201703/02/2020

Finansiering

  • Innovationsfonden: 13.000.000,00 kr.

Emneord

  • kortlægning
  • typeprodukter
  • fødevaregeografi
  • kvalitetsudvikling

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.