Psykologisk Institut

Prognose for fremtidigt arbejdsliv og helbred og identifikation af risikogrupper ved arbejdsrelaterede lidelser (PRO-RISK)

Projekter: ProjektForskning

  • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektets formål er at beskrive langtidsprognosen for arbejdstilknytning og helbred indefor forskellige diagnosegrupper blandt personer med arbejdsrelateret lidelse set på de arbejdsmedicinske klinikker i årene 2000-2013. Herudover er formålet at identificere risikofaktorer (f.eks. diagnose og branche) for usikker arbejdstilknytning og dårligt helbrede for patienter henvist med mentale helbredsproblemer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2021

ID: 176786125