Prognose for fremtidigt arbejdsliv og helbred og identifikation af risikogrupper ved arbejdsrelaterede lidelser (PRO-RISK)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at beskrive langtidsprognosen for arbejdstilknytning og helbred indefor forskellige diagnosegrupper blandt personer med arbejdsrelateret lidelse set på de arbejdsmedicinske klinikker i årene 2000-2013. Herudover er formålet at identificere risikofaktorer (f.eks. diagnose og branche) for usikker arbejdstilknytning og dårligt helbrede for patienter henvist med mentale helbredsproblemer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2021