Aarhus Universitets segl

Platform for user-driven innovation in the food sector

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Brugerdreven innovation i fødevaresektoren:
Fødevaresektoren består af en række aktører, der samarbejder i fødevarekæden for at frembringe produkter, der i sidste ende bliver til måltider i private husholdninger. Begrebet brugerdreven innovation kan i fødevaresektoren derfor få to betydninger. Ud fra en enkel virksomheds synsvinkel kan det betyde, at virksomheden, opmuntret af og i interaktion med dens kunder, udvikler nye produkter – for eksempel når en kødforarbejdende virksomhed udvikler nye produkter i samarbejde med detailhandlen. Denne form for brugerdreven innovation kan også kaldes kundedreven innovation. Den anden betydning opstår, når man ser på hele fødevarekædens evne til at udvikle nye produkter, der tager udgangspunkt i slutbrugernes – forbrugernes – behov og ønsker. Denne form for brugerdreven innovation kan også kaldes forbrugerdreven innovation.
Kundedreven innovation har en lang tradition i den danske fødevaresektor. De store andelsejede fødevareproducenter, mange mindre fødevareproducenter, og også ingrediensleverandørerne har i mange årtier lyttet til deres kunder på de internationale markeder og tilpasset deres produkter tilsvarende.
Forbrugerdreven innovation derimod blev indtil for cirka 15 år siden opfattet som noget, der må være forbeholdt de store multinationale fødevareproducenter som Unilever og Nestlé, som har opnået konkurrencemæssige fordele netop gennem deres kompetencer i at forstå og forudsige udviklingen i forbrugernes behov og præferencer. Med den stigende fokus på produktinnovation, øget værdiskabelse og produktdifferentiering i fødevareproduktionen er forbrugerne dog kommet meget mere i fokus. At introducere nye produkter på forbrugermarkeder er en vanskelig kunst: mange nye produktlanceringer bliver til fiaskoer. Der er i dag en udbredt erkendelse af, at succesrige produktinnovationer på forbrugermarkedet kræver ikke kun en god forståelse af forbrugernes ønsker og behov, men helst at man er på forkant med udviklingen af forbrugerpræferencer.
FORMÅL:
Det overordnede formål med platformen er at fremme forskning i brugerdreven innovation i fødevaresektoren ved at samle relevante aktører i et forpligtende samarbejde. Dette skal ske ved:
- at samle de aktører inden for LMC, der driver forskning, der er relevant for brugerdreven innovation
- at identificere og skabe tilknytning til andre relevante aktører uden for LMC
- at synliggøre forskningens rolle som væsentlig støtte for brugerdreven innovation
- at etablere et forskningsprogram for brugerdreven innovation i fødevaresektoren, som kan spilles ind til nationale og europæiske bevillingsgivere
- at igangsætte samarbejdsprojekter med udgangspunkt i forskningsprogrammet
- at skabe grænseflader og samarbejde til LMCs andre forskningsplatforme
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200631/12/2006

ID: 129003196