Plant mitochondria as a model for human ageing

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mennesket har, ligesom andre pattedyr, en begrænset levetid. Med alderen sker der en ophobning af skader på DNA og proteiner, og der kommer flere og flere aldersrelaterede sygdomme. I modsætning til dette lever mange planter (specielt træer, men også andre arter) i hundredevis eller til og med i
tusindvis af år, uden at de tilsyneladende ældes. I dette projekt vil vi efterprøve en hypotese om, at forskellen mellem mennesket og de næsten udødelige planter findes i den celledel, hvor cellernes energistofskifte sker, nemlig i tokondrien. Vi vil sammenligne planters og dyrs mitokondrier i plantevæv af vidt forskellig alder -0-200 år i poppel, 0-2000 år i en meget speciel gymnosperm fra Namibia, og 0-16 år gamle rajgræskloner - samt i humane celler fra personer af forskellig alder og fra personer med genetiske defekter, som gør, at de ældes meget hurtigere end andre mennesker.
Antallet af mutationer i mitokondriens DNA, mitokondriernes DNA polymerase, ophobning af oxiderede proteiner, mængden af antioxidanter,
mængden af reaktive oxygen former, og flere andre parametre vil blive målt. Må let er at identificere en eller flere parametre, som adskiller mitokondrier i gamle planteceller fra mitokondrier i gamle humane celler. Denne viden vil hjæ
lpe os til at opnå større indsigt i hvilke mekanismer der bidrager til, at vi
ældes, og dermed en større forståelse af aldringens mysterium.
AkronymPlantMan
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201401/08/2017

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.