Pig production in eco-efficient organic systems (pECOSYSTEM)

Projekter: ProjektForskning

 • Hermansen, John Erik (Deltager)
 • Kongsted, Anne Grete (Projektleder)
 • Jørgensen, Uffe (Deltager)
 • Jakobsen, Malene, (Deltager)
 • Andersen, Heidi Mai-Lis (Deltager)
 • Serup, Tove (Deltager)
 • Studnitz, Merete (Deltager)
 • Markussen, Carsten (Deltager)
 • Kyed, Sybille (Deltager)
 • Eriksen, Simme (Deltager)
 • Bonde, Marianne (Deltager)
 • Lahrmann, Helle (Deltager)
 • Petersen, Lisbeth B. (Deltager)
 • Holm, Brian (Deltager)
 • Hestbjerg, Bertel (Deltager)
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet vil gennem nytænkning af det eksisterende
produktionssystem understøtte udbredelsen af en mere
konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk
svineproduktion. I de nuværende økologiske systemer er klima- og miljøbelastningen ikke væsentlig forskellig fra konventionel
produktion. Samtidig fungerer de nuværende stalde med
befæstede udearealer ofte uhensigtsmæssigt i forhold til
hygiejnestyring og er karakteriseret ved en stor ammoniakfordampning. Velfærdsmæssigt er fravænningsdiarré hos smågrise et stort problem i nogle besætninger. Vi foreslår et nyt produktionskoncept baseret på integreret produktion af træbiomasse og frilandssvin, hvor smågrisene går på friland sammen med soen i en længere periode og slutfedes i et nyt staldkoncept uden befæstet udeareal. Træer i svinefoldene forventes at reducere udvaskning af næringsstoffer, at opsamle noget af ammoniakfordampningen samt forbedre grisenes velfærd.
Den producerede træbiomasse forventes delvist at kompensere for produktionens udledning af drivhusgasser. Længere tid på friland sammen med soen forventes at give mere robuste og sunde grise med forbedret dyrevelfærd og reduceret antibiotikaforbrug til følge.
Projektets tværfaglige og innovative tilgang forventes på afgørende måde at bidrage til forbedret effektivitet samt reduceret miljø- og klimabelastning ved produktion af økologisk svinekød, og herved skabe grundlag for betydelig vækst i primærproduktionen.
AkronympECOSYSTEM
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201430/06/2018

Publikationer

ID: 129051101