Ph.d. Stipendiat: Skilsmissesøskendeskaber – forbundethed, netværk og medierede interaktioner

Projekter: ProjektForskning

  • Rehder, Mads Middelboe, (Deltager)
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet vil gennem kvalitative studier af søskendeskabers hverdagsliv tegne et billede af skilsmissesøskendeskabers forbundethed, netværk og performances i deres kompleksitet og derigennem belyse, hvordan hverdagslivet gøres mellem søskende. Ph.d. projektet vil med et barneperspektiv gå i dybden med og fokusere på en undersøgelse af forholdet mellem skilsmissesøskendes hverdagslivs face-to-face interaktioner og deres medierede interaktionsformer. Med dette fokus analyseres, hvordan de medierede interaktioner udgør en del af søskendeskabernes forbindelseslinier, når de ikke bor i samme hjem og dermed ikke alene kan forlade sig på face-to-face interaktioner, samt hvordan de indgår i praktiseringen af netværk som forandres, formes og brydes over tid. Projektets formidling udmærker sig ved at der både laves en skriftlig monografi og en etnografisk film.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201230/04/2015

Aktiviteter

Presse/medie

Publikationer

ID: 128952685