Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

På tværs af familiearbejde og inklusion i skolen

Projekter: ProjektForskning

  • Subjektivering, Køn og Diversitet
  • Institut for Læring
  • Forskningsprogrammet i Diversitet og Læring
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Gennem fire forbundne delprojekter udforsker dette projekt børns forløb og voksnes samarbejde på tværs af familiearbejde og inklusion i skolen (inklusion forstået som bestræbelser på at hjælpe børn i vanskeligheder til at deltage i det normale skoleforløb). Projektet beskæftiger sig med professionelle praksisser, der retter sig mod at støtte børn i deres familieliv, at støtte børnenes læreprocesser i skolen, samt initiativer til at samordne disse indsatser. På den måde udforsker projektet både: A) Familieliv, familieproblemer og familiearbejde; B) Læreprocesser, indlæringsvanskeligheder og specialundervisning; C) Professionalisme rettet mod at arbejde med sådanne vanskeligheder, her særlig den pædagogiske profession og professionernes historiske udvikling i relation til hinanden. D) Sociale kategoriseringer, over-dragelsesprocedurer og beskrivelsesredskaber. Projektet udføres i tæt samarbejde med Greve og Københavns kommune, hvor der foregår udviklingsarbejde og eksperimenter omkring 'familieklasser' og samtænkning af familiearbejde og inklusion i skolen. Projektet vil bidrage med viden om, hvordan forskellige sociale indsatser spiller sammen i børns liv - viden der kan danne baggrund for at forbedre organise-ringen af sociale og læringsstøttende indsatser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/200731/05/2010

    Forskningsområder

  • Inklusion, familiearbejde, folkeskolen, Inklusion, Familie og opdragelse, Grundskole

ID: 128865476