Optimization of field traffic to ensure soil protection and efficiency: the case of grass harvest

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I SOLGRAS projektet vil vi udvikle et beslutningsstøttesystem til
optimering af kørsel i marken i forbindelse med høst af slætgræs.
Optimeringen vil ske i forhold til at optimere udbytte og effektivitet samt
undgå skadelig jordpakning. Europæiske studier har vist et udbyttetab
på 5-74% som følge af tung og intensiv kørsel i slætgræsmarker. Der
forventes et merudbytte på 20% ved bæredygtig kørsel i marken,
hvilket svarer til 550 millioner/år i merudbytte ved græsproduktion i
Danmark. Kørsel med tunge maskiner giver også ekstra omkostninger i
forhold til energi og arbejdstid og har negativ effekt på miljøet
(udledning af klimagasser, vandkvalitet). Beslutningsstøttesystemet vil
tage hensyn til jordpakningsrisiko samt effektivitet for at forslå
kørselsmønstrer ved høst af slætgræs. Topografi, jordtype, klima og
vandindhold er de parametre som vil blive brugt i optimeringen.
Effekten af det udviklede beslutningsstøttesystem vil blive
sammenlignet med konventionel dyrkning og systemer med faste
kørespor. Beslutningsstøttesystemet vil anvende frit tilgængelige
kortdata for jordtype og topografi, samt DMI vejr data. Det udviklede
beslutningsstøttesystem vil forbedre produktiviteten, reducere
energiforbruget og forbedre driftsøkonomien ved slætgræs produktion.
Teknologien forventes efterfølgende at kunne anvendes til at optimere
kørslen for mange andre operationer og dyrkningssystemer.
AkronymSOLGRAS
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/202130/09/2024

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.