Oprettelse af Cancer & Primær- og Sekundærsektor (CAPS)-databasen

Projekter: ProjektForskning

  • Christensen, Karina Garnier (Deltager)
  • Kise, Mona Lisa Idriss (Deltager)
  • Kjeldgaard, Anette Hvenegaard (Deltager)
  • Vedsted, Peter (Deltager)
  • Forskningsenheden for Almen Praksis
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Baggrund
Eksisterende studier vedr. cancerpatienter, deres baggrund, brug af sundhedsydelser og receptpligtig medicin, tilknytning til almen praksis i perioden før, under og efter sygdommen er ofte baseret på spørgeskemaer og er følgelig relativt små studier. Anvendelsen af CPR-nummer ved enhver henvendelse i det danske sundhedsvæsen, samt registrering heraf i en række registre, gør det muligt at anvende disse data i forskning. Derved opnås resultater baseret på ca. 30.000 nye kræfttilfælde pr. år, hvilket indebærer en stor statistisk styrke.
Materiale og metode
CAPS-databasen kobler data fra 10 registre og indeholder oplysninger om samtlige cancerpatienter fra dannelsen af Cancerregistret i 1943 og frem med ca. 30.000 nye tilfælde om året. Vi har således en komplet liste med alle cancertilfælde i Danmark, idet kompletheden af det danske Cancerregister er ekstremt høj med en underrapportering på kun 0,9 %. CAPS-databasen indeholder i alt over 200 variable fra Sygesikringsregistret, Landspatientregistret, Det Centrale Personregister, Dødsårsagsregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret, Yderregistret, Praksistællinger, Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister og Befolkningsstatistik fra Danmarks Statistik. CAPS-databasen indeholder desuden oplysninger om baggrundsbefolkningen, således at vi for hvert forskningsspørgsmål kan sammenligne kræftpatienter med mennesker, der ikke har kræft. Vha. CPR-nummer kobles data fra Cancerregistret med de øvrige registre. Data stilles til rådighed af Danmarks Statistik, som krypterer samtlige CPR-numre før data frigives.
Flg. registre kobles sammen i CAPS-databasen:
Cancerregister
Sygesikringsregister
Landspatientregister
Det Centrale Personregister
Dødsårsagsregister
Lægemiddelstatistikregister
Yderregister
Praksistællinger
Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister
Befolkningsstatistik, Danmarks Statistik
Projektet er godkendt af Datatilsynet.
Formål
CAPS-databasen anvendes af forskere ved CaP-centret til en række forskellige projekter. Det er muligt at beskrive cancerpatienters brug af almen praksis, speciallæger, hospitalsindlæggelser, ambulante undersøgelser, indlæggelser på psykiatriske afdelinger, recepter på lægemidler samt dødsårsag og – dato. Desuden kande foreliggende registerdata at belyse, hvorvidt cancerpatienter skifter læge. Vi kan beskrive praksiskarakteristika og sammenligne disse med, hvorledes de tilknyttede kræftpatienter klarer sig, etc. Endelig indeholder CAPS-databasen en række variable fra Danmarks Statistik, som gør det muligt at belyse patientkarakteristika som oprindelse, familiesituation, uddannelse, erhverv, indtægt og bolig. Kombinationsmulighederne er uanede, og en lang række forskningsspørgsmål kan således besvares vha. CAPS-databasen – både for kræftpatienter generelt, men også for specifikke kræftformer og patientgrupper.
Resultater
Data fra CAPS-databasen anvendes i øjeblikket i forskellige projekter på CaP-centret med daglig ledelse af datamanager Kaare Rud Flarup. Resultater publiceres løbende under de pågældende projekter.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200902/11/2009

ID: 128936401