Aarhus Universitets segl

Økosystemtjenester, klimatilpasning og naturkvalitet i forstadslandskabet

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formålet med dette projekt var at afdække forstadslandskabets potentiale for økosystemtjenester med fokus på privatejede bolig- og virksomhedsparceller. Hvordan indgår forstadsparcellen – dvs. parcelhusgrunden og virksomhedsgrunden inklusiv haver, grønne anlæg og bygninger – i byens natur og landskab? Hvordan kan forstadsparcellen indgå i en urban grøn struktur, hvorigennem væsentlige økosystemtjenester bliver varetaget? Og hvordan kan man øge og styrke forstadsparcellens bidrag til klimatilpasning, især vandafledning og temperaturregulering, rekreative økosystemtjenester og biodiversitet? Projektet søgte (1) at afdækkerprivate aktørers praksisser og opfattelser, (2) at analysere den offentlige forvaltnings samarbejde med private aktører omkring en integreret økosystemtilgang og (3) at undersøge mulighederne for adfærdsændrende virkemidler. Basis for disse undersøgelser var a) et katalog over hvordan især biodiversitet og en økosystemtilgang til klimatilpasning kan integreres på private parceller i byområderen samt b) en kortlægning af økosystemtjenester ved brug af Geografisk Informations System (GIS).
AkronymØkoFors
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/10/201231/12/2013

    Forskningsområder

  • økosystemtjenester, biodiversitet, forstæderne, klimatilpasning, parcelhuset, haver

Projekter

Projekter

Aktiviteter

Presse/medie

Publikationer

ID: 128957877