Øko-sporet: Innovative økologiske dyrkningssystemer

Projekter: ProjektForskning

  • Aarstiderne
  • Skiftekær Økologi ApS
  • Økologisk Landsforening (Partner)
  • Gartnerirådgivningen
  • Institut for Fødevarer-AU
  • Institut for Ingeniørvidenskab, AU
  • Videnscentret for Landbrug
  • Sejersbøl I/S
  • Plantebruget Per Bundgaard
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

I projektet udvikles nye digitale dyrkningssystemer til økologisk grønsags- og planteproduktion, mhp forbedring af økonomi og bæredygtighed
Dyrkningssystemerne
- bliver automatiserede på mark- og enkeltplanteniveau
- kan deponere og mobilisere næringsstoffer og kulstof i og fra jorden jf. planternes behov vha hjælpeplanter og præcisionsteknikker, hvilket betyder reduktion på 30-50% i klimapåvirkning og på 15-100 kg N/ha/år
- anvender systemer baseret på faste kørespor mhp at forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed
- reducerer timeforbrug til manuel lugning med 50%
- giver økologisk grønsags- og landbrugsproduktion et værdiløft i form af 10-20% højere høstudbytter, bedre afgrødekvalitet og bedre jordstruktur
- forbedrer konkurrenceevnen ved lavere ressourceforbrug og bedre udbytter
Ny teknologi kombineret med biologi og agronomi løfter økologisk planteavl til et højere bæredygtighedsniveau med markant bedre økonomiske resultater (=dyrkningskoncept). Projektet er virksomhedsinitieret. Gartnere og landmænd mærker et konkurrencemæssigt pres - samt øgede miljøkrav. Projektets nyhedsværdi er kombinationen af avanceret teknologi og økologiske principper om selvforsyning med næringsstoffer. Nyhedsværdi er vurderet jf ansøgernes internationale erfaring. Dyrkningssystemerne har vidtgående forretningsmæssige perspektiver, der gør økologi til et attraktivt alternativ til konventionel dyrkning
Finansiering: GUDP Fødevarer og Erhverv og projektpartnerne
Samarbejdspartnere: Årstiderne A/S, Skiftekær Økologi, Sejersbøl I/S, Plantebruget Per Bundgaard, Økologisk Landsforening, Videnscentret for Landbrug, Gartnerirådgivningen, Yding Smedie, Geoteam, John Deere, Institut for Ingeniørvidenskab-AU, Institut for Fødevarer-AU
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201231/08/2016

Presse/medie

Publikationer

ID: 128962093