Obstetrics: Graviditet med diabetes og risiko for obstetrisk anal sphincterruptur

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formål:
At undersøge prævalensen af obstetrisk anal sphincterruptur (OASIS) hos gravide med enten Type 1, Type 2 eller Gestationel Diabetes Mellitus samt associationen mellem (OASIS) og Diabetes Mellitus (DM) defineret ved Type 1, 2 eller Gestationel Diabetes Mellitus.
Viden om associationen mellem OASIS og DM er vigtig i forhold til skærpet opmærksomhed på anvendelse af evidensbaserede profylaktiske kliniske procedurer til forebyggelse af OASIS under fødsel med diabetikere. Profylaktiske evidensbaserede procedurer som f.eks. varme klude mod perineum i fødslens 2. stadium.
Design:
Retrospektivt kohortestudie med prospektivt indsamlede data
Data og studiepopulation:
Data udtrækkes fra Aarhus Børns Fødselskohorte, Aarhus Universitetshospital, Skejby i perioden 2003-2012, konservativt estimeret til 47000 fødsler.
Inklusion: Alle fødende med singleton graviditet forløst vaginalt fra gestationsalder 35+0.
Eksklusion: Sectio, gemelli, præterme fødsler før GA 35+0
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201601/10/2017

ID: 129045806