Obstetrics: Diabetisk retinopati i graviditeten hos kvinder med kendt type 1 diabetes mellitus eller type 2 diabetes mellitus.

Projekter: ProjektForskning

  • Aarhus Universitet
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Forskningsprojektet omhandler kvinder, der har haft diabetes under deres svangerskab herunder enten type 1 diabetes mellitus eller type 2 diabetes mellitus.
Prævalensen af kvinder med diabetes under deres graviditet er stigende. I relation til diabetes kan der opstå diabetisk retinopati, hvilket dækker over en række af forandringer på nethinden i øjet, som kan føre til synsnedsættelse. Disse forandringer skal fortrinsvist behandles i en tidlig fase, inden der opstår symptomer, for at opnå det bedste resultat, hvorfor det er nødvendigt at screene alle diabetespatienter for behandlingskrævende øjenforandringer.
Diabetes er en af de hyppigste årsager til synsnedsættelse blandt kvinder i fertil alder, og gravide diabetikere udgør en særlig risikogruppe og skal derfor undersøges hyppigere, da der er en øget risiko for udvikling eller forværring af diabetesrelateret øjensygdom under en graviditet. Denne risiko relaterer sig både til graviditeten uafhængigt af andre faktorer, men kan også skyldes en række risikofaktorer, der særligt er til stede under graviditet herunder graden af glykæmisk kontrol og forhøjet blodtryk.
Et retrospektiv studie baseret på en gennemgang af journaler af alle kvinder, der har haft diabetes (type 1 diabetes mellitus eller type 2 diabetes mellitus) under deres graviditet og født på Aarhus Universitetshospital i perioden fra år 2004 til år 2018.
Formålet med projektet er, at undersøge hvordan risikoen for udvikling eller forværring af diabetesrelateret øjensygdom påvirkes under en graviditet for dermed at kunne optimere screenings- og behandlingsforløbet for kvinder med diabetes under deres graviditet, samt forbedre patientinformationen. Herunder undersøges potentielle risikofaktorer associeret til udvikling eller forværring af diabetesrelateret øjensygdom under graviditet bl.a. blodtrykket og graden af glykæmisk kontrol angivet som niveauet af HbA1c.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato16/10/201801/06/2021

ID: 134318685