OBS; Igangsættelse af fødsler efter termin: Et kvalitativ studie af gravides erfaringer

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der imidlertid viden om, hvordan danske gravide, som tilbydes igangsættelse i overensstemmelse med den danske guideline oplever kommunikation og beslutningstagning forud for en evt. igangsættelse, samt hvordan de erfarer den efterfølgende fødsel. Dette er vigtigt for en fortsat, patient-centreret udvikling af tilbuddet. Endvidere vil en øget forståelse af kvinders erfaringer være vigtig viden for de sundhedsprofessionelle, som skal informere og rådgive gravide i forbindelse med igangsættelser. Her kan man informere om de (begrænsede) obstetriske risici, men der mangler videnskabelig funderet 'patientviden', som kan deles med den gravide. Med dette forskningsprojekt tilvejebringes denne viden med afsæt i nedenstående forskningsspørgsmål.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201831/03/2019

Emneord

  • graviditet, fødsel. patienterfaring, antropologi

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.