Objektive mål for ridelighed hos heste?

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger sammenhængen mellem rideligheds- og gangartskarakterer (vurderet af 10 professionelle ryttere) og niveauet af tøjletræk, schenkeltryk samt hestens hjerterate og udskillelse af stresshormonet cortisol. Ti ungheste rides i et standardiseret program af 10 professionelle ryttere, og det undersøges, om rytterne er enige i deres bedømmelse af hestene, samt hvorvidt ridelighedsscoren hænger sammen med hestens gangarter og den objektive måling af accept af/reaktion på hjælperne (tøjle/schenkler). Samtidig afprøves et nyt system til lineær vurdering af temperament i samarbejde med Dansk Varmblod. Et antal dommere fra DV vil individuelt bedømme hestene under ridning med hensyn til fire udvalgte temperamentsegenskaber. Det undersøges i hvor høj grad dommerne er enige indbyrdes, samt hvorvidt deres vurdering korrelerer med rytternes. Desuden gennemføres en række standardiserede og anerkendte temperamentstests, og det underøges, om der er sammenhæng mellem testresultaterne og rytternes/dommernes vurdering af hestene.
Projektet vil resultere i 1-2 videnskabelige artikler og vil bidrage med viden om objektive mål for ridelighed og temperament, som kan anvendes til udvikling af en pålidelig og objektiv bedømmelse.
Projektet er støttet af Hesteafgiftsfonden og gennemføres i slutningen af 2013.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201331/12/2013