Aarhus Universitets segl

Nye Sødemidler i Danske Fødevarer - et produktudviklingsnetværk med markedsfokus

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

FORMÅLET med netværket 'NYE SØDEMIDLER i danske fødevarer' er at give danske fødevareproducenter et fagligt forspring til udvikling og produktion af sunde sødede produkter med høj forbrugeraccept, når det naturlige energineutrale sødemiddel STEVIOSID fra planten Stevia rebaudiana foventeligt godkendes til brug i Europa ultimo 2011. Der er blandt fødevareproducenter stor interesse i) for at erstatte f.eks. sukker med andre naturlige alternativer med et lavere energiindhold og ii) for at erstatte 3 syntetiske sødemidler med naturlige pendanter. Den forventede godkendelse gør det nu muligt at anvende et naturligt og energineutralt alternativ til at søde fødevarer med.
Som følge heraf er de deltagende fødevarevirksomheders MÅL med netværket at få den fornødne viden og sparring til at igangsætte en udvikling af produkter med nye sødemidler, herunder steviosid. Målet er at være blandt de første produkter på det danske og europæiske marked og dermed være i stand til at konkurrere med produkter importeret fra lande udenfor EU, hvor steviosid er godkendt.
Målet nås ved etablering af et fokuseret netværk. I netværket deltager virksomheder, der ønsker at udvikle produkter med nye sødemidler, og som har stort produkt- og markedskendskab og eksperter inden for LOVGIVNING, PRODUKTUDVIKLING, ingredienser, fødevareteknologi, forbrugerstudier mm.
Tilsammen skaber deltagerne en VIDENSPLATFORM om nye sødemidler.
Milepæl 5: Der skal laves en effektmåling af virksomhedernes udbytte af netværkets arbejde, herunder status på nye igangsatte og planlagte udviklingsprojekter og status på nye samarbejdsrelationer.
AkronymStevia
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201030/09/2013

    Forskningsområder

  • Stevia Network

ID: 128987741