Nye smagfulde og sunde produkter af bladgrønt fra hvidblomstret raps (Brassica napus)

Projekter: ProjektForskning

  • Knold & Top ApS
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Brassica-slægten, der inkluderer alle kåltyper, er karakteriseret ved at have et højt indhold af sundhedsgavnlige plantestoffer. Mere specifikt stofgruppen glukosinolater, der menes at have en hæmmende effekt på bl.a. bryst- og prostatakræft. Disse glukosinolater findes også i de hvidblomstrede raps (Brassica napus) som virksomheden Knold & Top ApS har forædlet. Sorterne er i første omgang udviklet med henblik på en mere miljøvenlig produktion af frø til olieudvinding. Herfra er muligheden opstået for at producere helt nye bladgrøntprodukter af raps, såsom spirer, karse, baby leaves og større blade, til fødevaremarkedet. Hvidblomstret raps egner sig til nye produkter da den, i modsætning til gulblomstret raps, smager mildt og samtidig har et højt indhold af glukosinolater. Ydermere er den er billig i udsæd, har en højere produktion af bladmasse pr. areal og vokser hurtigere sammenlignet med andre baby leaf-salater. I takt med en stigende interesse hos forbrugere for fødevarers egenskaber og super-foods, vil dette projekts analyser af glukosinolater, og fokus på andre sunde plantestoffer som tanniner og fibre, styrke raps-produkterne på både det danske og internationale marked. Hertil kommer perspektiverne i at udvikle et sundhedsgavnligt pulverprodukt til helsekost eller som fødevareingredienser.
Formålet med projektet er at dokumentere og optimere indholdet af sundhedsgavnlige plantestoffer i forskellige nye bladgrønt-produkter af hvidblomstret raps. Profilen af plantestofferne skal sammenholdes med produkternes smag, og projektet skal generere viden, som kan øge markedsværdien af disse produkter og bruges med henblik på en fremtidig produktion af et sundhedsgavnligt pulverprodukt. Knold & Tops store viden om de hvidblomstrede rapsplanters egenskaber i forhold til vækst, yderligere forædlingsmuligheder og innovative potentiale skal forenes med den viden som Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet besidder om planters dyrkning, biosyntese, kemiske analyser af de sundhedsgavnlige plantestoffer og sensorisk kvalitet.

Finansiering: Innovationsfonden, Future Food Innovation Consortium
Samarbejdspartnere: Knold & Top ApS.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201531/01/2019

    Forskningsområder

  • Raps

ID: 129020402