NUCAP: Defining Nursing Capacity

Projekter: ProjektForskning

  • Berthelsen, Connie (Projektleder)
  • Hølge-Hazelton, Bibi (Projektleder)
  • Rose, Kim (Deltager)
  • Bucknall, Tracey (Deltager)
  • Zealand University Hospital
  • University of Southern Denmark
  • Deakin University
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Sygeplejerskemangel på hospitalsafdelinger er både et globalt og nationalt problem med store konsekvenser for patienterne og sygeplejerskernes arbejdsmiljø og tilfredshed. Forskningen viser, at mangel på sygeplejersker signifikant resulterer i manglende sygepleje til patienterne, fejl medicinering, tryksår, fald, nosokomielle infektioner og højere dødelighed. I Danmark er manglen på sygeplejersker højest i Region Sjælland hvilket har medført et tiltag for at øge rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på regionens hospitaler.
For at understøtte dette tiltag er foreliggende forskningsprojekt initieret af regionen med formål at kortlægge de karakteristikker der definerer hospitalsafdelinger i Region Sjælland med den højeste rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker gennem fem kvantitative og kvalitative studier.
De fem studier i projektet omhandler: Et systematisk litteraturstudie med henblik på at beskrive de karakteristikker der internationalt definerer hospitalsafdelinger med den højeste rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker; Et tværsnitsstudie, der skal beskrive karakteristikker der definerer hospitalsafdelinger i Region Sjælland med den højeste rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, gennem tilfredshed hos sygeplejersker og patienter samt antal af utilsigtede hændelser; To studier der henholdsvis skal undersøge og beskrive hvordan basis sygeplejersker og sygeplejersker i ledende stillinger vurderer faktorer der er relevante for rekruttering og fastholdelse, hvordan sygeplejerskernes handlinger styrker sygeplejen, og hvordan sygeplejerskernes kompetencer anvendes. Det femte studie vil være en økonomisk undersøgelse af hvilke konsekvenser manglen på sygeplejersker har for patientsnære mål og sundhedsøkonomiske faktorer.
Resultaterne vil efterfølgende bidrage til udvikling af en multi-dimensionel teori som skal understøtte implementering af disse karakteristika ved afdelinger med lav rekruttering og fastholdelse.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/09/201828/08/2020

ID: 129234472