NOST-Ad-GIA: Forskning Program i Nostalgifremkaldende Reklamer og Selvbiografisk Hukommelse

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Nostalgi er længsel efter en uigenkaldelig og idealiseret fortid (fx efter genstande, nære relationer, livsbegivenheder), en både positiv og negativ bittersød (om end i den positive ende) social følelse, der er velkendt tværs af kulturer (Hepper et al., 2014; Sedikides et al., 2015). Reklamebranchen har med succes anvendt nostalgi i reklamefremstød for produkter inden for så forskellige grene af industrien som fødevarer, rejser, fritid, biler og film (Merchant et al., 2013; Muehling & Pascal, 2011). Dertil kommer, at nostalgifremkaldende reklamer effektivt fremmer prosocial og sundhedsmæssig adfærd som f.eks. at donere til velgørenhed eller at søge professionel psykologisk behandling af depression (fx Ford & Merchant, 2010; Hussain & Alhabash, 2020).

Nostalgifremkaldende reklamer anvendes med henblik på at skabe en følelsesmæssig forbindelse mellem en forbruger og et brand (eller et budskab); de selvbiografiske erindringer (dvs. om ens eget liv) fremkalder minder om ”de gode gamle dage” ved hjælp af en affekt-overførende mekanisme. De følelser, der er forbundet med selvbiografiske erindringer, overføres derved til reklamen, brandet og budskabet (Muehling & Sprott, 2004). Man ved dog ikke meget om, hvad der udløser denne følelsesmæssige, kognitive mekanisme, og hvad principperne bag selvbiografiske erindringer bidrager med. Vi har med andre ord endnu ingen sikker viden om, hvilke selvbiografiske erindringer der fremkalder nostalgi, og hvad det er, der gør, at de virker i nostalgiske reklamer.

I min forskning undersøger jeg de kognitive mekanismer og selvbiografiske processer bag nostalgifremkaldende reklamer. Formålet med forskningsprojektet er at nå frem til en bedre forståelse af, hvordan de erindringsstikord, der bruges i reklamerne, udløser nostalgifremkaldende selvbiografiske erindringer.

En bedre forståelse af, hvilke kognitive og selvbiografiske erindringsmekanismer der udløser en følelse af nostalgi, når vi husker noget fra vores fortid, kunne give os nogle redskaber til at udvikle et nyt eksperimentalt paradigme for nostalgifremkaldende markedsføring. Paradigmet kan testes og anvendes til at designe vellykkede reklamer og budskaber, der fremkalder stærke og virkningsfulde nostalgiske erindringer hos den enkelte. Denne viden om nostalgi kan anvendes til at fremme positiv adfærd hos forbrugeren, f.eks. med henblik på bæredygtighed, sund livsstil og prosocial adfærd til gavn for sig selv og egne omgivelser, og til at forstærke nostalgiens virkning i reklamesammenhæng.
AkronymNOST-Ad-GIA
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2025

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.