Nordisk-baltisk netværk om bæredygtig mælkeproduktion fra oprindelige gamle malkeracer ud fra et mejeri- og sundhedsperspektiv

Projekter: ProjektForskning

 • Lund Universitet, Malmø
 • Norwegian University of Life Science
 • NordGen, Nordic Genetic Resource Center
 • København Universitet
 • Natural Resources Institute Finland (Luke)
 • University of Iceland, Reykjavik
 • Estonian University of Life Sciences
 • Kaunas University of Technology
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Det foreslåede 2 årige netværk forener forskningspartnere fra fem nordiske lande og to baltiske lande i et tværfagligt netværk. Hovedformålet er via networking og kommunikation, at bidrage til en bæredygtig fødevareproduktion, ved at udbrede viden om mælk fra oprindelige malkeracer, samt mælk fra rener, som kan bruges til at se nye muligheder for produktudvikling og differentiering i den nordiske og baltiske mejerisektor. Der lægges særlig vægt på genetisk og fænotypisk karakterisering af kvæg, geder og renmælk fra naturligt forekommende arter med det formål at fremme en bæredygtig produktion gennem karakterisering af mælkens genom, profilering af mælkekomponenter, samt karakterisering af strukturelle, funktionelle og sundhedsmæssige egenskaber set ud fra et produktudviklingsperspektiv.
Netværkets mål er:
(1) at udvikle synergier mellem nordiske og baltiske forskergrupper og dermed bedre koordinere eksisterende forskningsressourcer og fremtidige aspekter ud fra et mejeri- og sundhedsperspektiv
(2) at træne samt tilvejebringe netværksmuligheder for en ny generation af ph.d.-studerende og andre unge forskere, der vil give mulighed for at arbejde tværfagligt inden for mejeri- og fødevareområdet ’food for health’
(3) for fortsat at styrke de nordeuropæiske landbrugs- og mejeriperspektiver for forskning og forskningsuddannelse i et bredt tværfagligt netværk
Finansiering: NordForsk (NKJ)
Samarbejdspartnere: Sverige (Lund Universitet), Norge (Norwegian University of Life Sciences; Nordic Genetic Resource Center (NordGen)), Danmark (Aarhus Universitet; København Universitet), Finland (Natural Resources Institute Finland (Luke)), Island (University of Iceland), Estland (Estonian University of Life Sciences), Lithauen (Kaunas University of Technology)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201631/12/2017

  Forskningsområder

 • bæredygtighed, mælkeproduktion, oprindelige gamle malkeracer, sundhed

ID: 129062156